Loading...
Loading...

 Za bolju, ukusniju 
šoljicu kafe

Šoljica kafe koju držite je rezultat jednog obećanja. Obećali smo da ćemo gajiti i dostavljati vam bolju kafu uz poštovanje i na održiv način. Listajte dalje da biste saznali više

Održivost zahteva akciju

Nije dovoljno samo pričati o održivoj budućnosti. Za to su potrebni pravi koraci, na primer:

Davanje više kontrole uzgajivačima i njihovim zajednicama i pružanje odgovarajućih sredstava za održiv uzgoj

Davanje više kontrole uzgajivačima i njihovim zajednicama i pružanje odgovarajućih sredstava za održiv uzgoj

Plan za planetu

U avgustu 2010. pokrenuli smo Nescafé plan, projekat koji učvršćuje kompaniju Nestlé u nameri da primeni održiv uzgoj, proizvodnju i konzumiranje kafe. Nescafé plan je serija ciljeva koji pomažu u optimizaciji našeg lanca snabdevanja kafom

Kampanja „Grown Respectfully“ za održiv uzgoj.

Lokalni farmeri su duša kvalitetne kafe. Na žalost, faktori kao što su klimatske promene, bolest biljaka i odliv radne snage sa sela pretnja su prihodima njihovih zajednica. Kampanja Grown Respecfully (Uzgajano s poštovanjem) stavlja farmere u prvi plan

300 miliona

evra investirano je u projekte održivosti tokom protekle decenije

 

To je utrlo put novim tehnologijama i alatima projektovanim da održe proizvodnju kafe i obogate život uzgajivača i njihovih zajednica.

100.000

uzgajivača obučeno je da rade održivo

 

Zajedno sa organizacijom Rainforest Alliance, osmislili smo Nescafé praksu za bolji uzgoj, globalni referentni dokument za obuku uzgajivača kafe.

300

poljoprivrednih savetnika radi direktno sa uzgajivačima kafe širom sveta

 

Naš program Farmer Connect održava stalni kontakt sa uzgajivačima i njihovim zadrugama.

200 miliona

otpornijih i profitabilnijih sadnica kafe

 

dostaviće kompanija Nestle uzgajivačima kafe do kraja ove godine.

Nestlé će svojim uzgajivačima kafe dostaviti još 220 miliona otpornijih i profitabilnijih sadnica kafe do kraja ove godine.

Jaki partneri nas čine jačim

Kako u životu, tako i pri nabavci kafe

SAVEZ SA ORGANIZACIJOM COFFEE ASSURANCE

Naše partnerstvo sa organizacijom Coffee Assurance Services (CAS) je potvrda da kafu nabavljamo odgovorno i u skladu sa međunarodno priznatim kodom 4C za održivu proizvodnju kafe.

RAINFOREST ALLIANCE

Organizacija Rainforest Alliance je naš strateški partner u nastojanjima da proširimo program „Grown Respectfully“. Zajednički smo razvili sistem za posmatranje i evaluaciju da bismo kontinuirano mogli da ocenjujemo naš uticaj na održivost u regionima uzgoja.

Odgovorna nabavka čini 90% potreba za kafom za NESCAFÉ® Dolce Gusto® u celom svetu. Težimo tome da svu kafu u budućnosti nabavljamo na odgovoran način.

Pametniji lanac snabdevanja

Pridružite nam se da vam pokažemo naš ciklus održivosti

Uzgoj

Proizvodnja

Distribucija

Potrošnja

Kraj života

Pametniji lanac snabdevanja

Pridružite nam se da vam pokažemo naš ciklus održivosti

Uzgoj

Proizvodnja

Distribucija

Potrošnja

Kraj života

Unapređenje uzgoja

Proširićemo i ubrzati distribuciju novih visokoprinosnih sorti koje donose trostruke ili četvorostruke prinose. Pošto nam je dobrobit uzgajivača i njihovih zajednica prioritet, smanjujemo potrebu za više obradive zemlje dok istovremeno podstičemo uzgajivače da diversifikuju useve i pomognu pošumljavanje.

FOKUS NA UZGAJIVAČE

Uzgajivačima omogućavamo sadržaj za obuku prilagođen njihovim lokalnim potrebama. Preko 76.000 uzgajivača je od 2010. prošlo obuku za najbolje poljoprivredne prakse.

FOKUS NA UZGAJIVAČE

Od 2010, više od 30 miliona visokoprinosnih sadnica podeljeno je lokalnim uzgajivačima. Nastavljamo da istražujemo nove sorte kafe koje imaju potencijal da u velikoj meri povećaju prinose.

Saznajte više o najfinijim zrnima od kojih je spremljen napitak u vašoj šoljici.

Naše obećanje da pružimo održiviju budućnost je trajno.

Pružimo planeti zajedno svu ljubav koju zaslužuje.