You have reached the website

GARANCIJA NA APARATE

GARANCIJA ZA KRUPS NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® APARATE

KRUPS daje garanciju kao dodatnu pogodnost koja ne utiče na zakonska prava kupca. KRUPS daje garanciju za espresso aparate na mehaničke i električke kvarove na 24 meseca od datuma kupovine. Ne zaboravite da sačuvate račun kao dokaz o kupovini.
Za vreme trajanja garancije KRUPS će besplatno da popravi proizvod ili da zameni delove, ako proizvod vratite ovlašćenom serviseru zajedno s računom. Uvek koristite originalno pakovanje ili kutiju za pohranjivanje da biste sprečili dodatno oštećenje te sačuvajte dokaz o poštarini.
Garancija nije prenosiva.
Sledeće nije pokriveno ovom garancijom:

  • Oštećenja nastala nepravilnim korišćenjem ili rukovanjem proizvodom ili korišćenjem koje nije u skladu s uputstvima.
  • Ako proizvod nije pravilno održavan (pravilno uklanjanje kamenca/čišćenje) prema uputstvima.
  • Stakleni ili porcelanski delovi umetnuti u proizvod.
  • Oštećenje nastalo zbog korišćenja proizvoda na naponu koji nije naveden na proizvodu.
  • Proizvodi prodani izvan UK-a.
  • Upotreba osim normalne kućanske upotrebe.
  • Normalno vremensko trošenje proizvoda.
  • Oštećenje uzrokovano prevelikim opterećenjem, nepravilnom upotrebom, nemarom ili nesrećom.
  • Promene koje na proizvodu učini kupac ili popravke koje nije izveo ovlašćeni serviser.
  • Dodaci, kao npr. filteri, zaptivke itd. s ograničenim rokom trajanja. Ovi delovi nisu pokriveni garancijom i njih je povremeno potrebno zameniti.